UGL

UTVECKLING AV GRUPP OCH LEDARE
Tar vara på gruppdynamiken och individen

Nyfiken? Ta kontakt!

Utveckling för gruppen, ledare och individerna

Är i Sverige från början Försvarsmaktens grundläggande utbildning för befäl men har efterhand fått fäste i ledarskapssammanhang även utanför Försvaret. Kursen vänder sig oftast till ledare men passar alla som är intresserade av att utveckla sig själv och sin förmåga att verka i en grupp. Kursen är gruppdynamisk och utgår ifrån gemensamma upplevelser som deltagarna får genom att arbeta med upplevelsebaserade övningar och teorierna kring dessa.

Detta gör att deltagarna aktivt undersöker sin nuvarande förmåga att leda och vara gruppmedlem i nya situationer. Genom gruppdynamisk träning lär sig deltagarna att dra erfarenheter utifrån egna upplevelser och tillvarata den dynamik som skapas i gruppen.

Antalet deltagare är 8–12 personer. Kursen bedrivs i internatform under fem dagar och kräver närvaro hela kurstiden. Sammansättning av gruppen görs utifrån mesta möjliga olikhet d v s ålder, kön, bostadsort, verksamhet och utan beroende eller förhållande till varandra. Kursen leds av två certifierade handledare utbildade av Försvarshögskolan.

Ta kontakt!
UGL Gruppaktivitet

Målsättning

Är att ge varje individ möjlighet att förstå vad som hindrar respektive främjar en grupps utveckling och hur ledarskapet bör anpassas till gruppens utveckling.

Delmål

 • Personlig utveckling.
 • Förstå behovet av olika ledarstilar beroende på gruppens mognad och uppgift.

 • Urskilja olika stadier i en grupps utveckling.

 • Kunna ta och ge utvecklande feedback.

 • Kunna kommunicera direkt och klart.

 • Få erfarenhet av olika former av lärande, enskilt och i grupp.

 • Få erfarenhet av konflikthanteringsverktyg.

 • Ökad självkännedom.

 • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa.

UGL ger unika kunskaper i personlig utveckling och ledarskap.

Vill du veta mer om UGL? Ta kontakt nedan!

Till Framgång Tillsammans

Hör av dig

Första steget på en resa är det absolut viktigaste steget!
Ta steget och ta kontakt med mig. Låt oss utforska möjligheterna om vi kan skapa framgång tillsammans! Ser fram emot din kontakt.

Get Social

  Jag godkänner**
  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.

   Jag godkänner**
   ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.