COACHING

NÅ DIN STÖRSTA POTENTIAL
Ansök om ett kostnadsfritt utforskande samtal.

BOKA DITT LIVS VIKTIGASTE MÖTE

Prova på Coaching

För att veta om du och jag är rätt för varandra, vill jag träffa dig, antingen i person eller virtuellt. Du får en kostnadsfri coaching där du får uppleva coaching med mig. Därefter tar vi gett gemensamt beslut om och hur vi går vidare.

Med 7 års erfarenhet och över 1500 timmars coaching samt flera hundratals klienter känner jag mig trygg i att vi tillsammans kommer skapa magi.

Inom vilka områden coachar jag?

 • Business och entreprenörskap
 • Ledarskap
 • Försäljning
 • Personlig utveckling
 • Livet
 • Karriär

Utforska dig själv innan vi gör det tillsammans.

För att få det bästa och det mesta utav samtalet, gå igenom följande frågeställningar.

 • Vad är din största utmaning idag som du helst inte vill prata om?
 • Vad är en dröm du skulle vilja uppfylla?

 • Vad utmanar dig just nu?

BOKA IN DITT FÖRSTA UTFORSKANDE COACHINGSAMTAL NU!

ÅRETS BÄSTA DRAG

SOM DU ALDRIG KAN FÖRLORA
Boka ett coachsamtal idag.

Vad är coaching?

ICF, International Coaching Federation, definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför frågor istället för att ge råd.

På denna grund är det coachens ansvar att:

 • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro
 • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation
 • Ställa kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar
 • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg

Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre.
ICF har definierat elva kärnkompetenser (pdf) som utgör själva kärnan bland de färdigheter en professionell coach skall besitta och demonstrera.
Dessa kärnkompetenser har utvecklats för att stödja en bättre förståelse för de färdigheter och synsätt som används i dagens coachingyrke enligt ICF.

Kärnkompetenserna används som grund i ICF:s certifieringsprocess och de är indelade i fyra grupper, där varje grupp består av sådana färdigheter som logiskt hör ihop. Grupperna och de enskilda färdigheterna är inte rangordnade, de är alla grundläggande och avgörande för varje kompetent coach, att kunna behärska och demonstrera.

ICF – Sveriges, Europas och världens största branschförening för professionella coacher skiljer på coaching och rådgivning: Rådgivning är att överföra expertkunskap. Det är inte coaching. En coach talar inte om för dig vad som ska göras, En coach ställer de frågor som gör att DU kommer fram till vad du vill och vad du ska göra – för att faktiskt få det du vill.

Boka en tid för din framgång

Om du hade egen tid och min fulla närvaro och erfarenhet där vi bara skulle fokusera på dig, vad skulle du vilja få ut av det samtalet?

BOKA IN DITT FÖRSTA UTFORSKANDE COACHINGSAMTAL NU!

Game Changers har ordet

“I’ve really appreciated Daniel’s help over the last few months. I have recently started my own business and he has enabled me to focus on all the right things, instead of all the wrong things!”

David Locke

Fler Game Changers

Boka en tid för din framgång

Om du fick 2 timmar kostnadsfritt för att uppleva coaching med mig, vilken utmaning skulle du vilja att vi fokuserar på för att komma vidare?

BOKA DITT SAMTAL NU

Till Framgång Tillsammans

Hör av dig

Första steget på en resa är det absolut viktigaste steget!
Ta steget och ta kontakt med mig. Låt oss utforska möjligheterna om vi kan skapa framgång tillsammans! Ser fram emot din kontakt.

Get Social

  Jag godkänner**
  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.

   Jag godkänner**
   ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Se hela Integritetspolicy.